Yahoo svar

Et monster på laget: Abdul Rashid Dostum

2020.07.07 07:57 guilelessgull Et monster på laget: Abdul Rashid Dostum

Fra og med 3.juli er Dostum øverste militære sjef i Afghanistan.
Det betyr at akkurat nå jobber 61 norske soldater i Kabul med å trene opp styrkene til en av verdens verste krigsforbrytere.
https://www.yahoo.com/news/afghan-warlord-accused-rights-abuse-awarded-highest-military-153431173.html
   
Dostums rulleblad er 40 år med bestialsk faenskap som får Taliban til å se ut som jentespeidere.
Det er få krigsforbrytelser Dostum ikke har begått. Han har tusenvis av forsvarsløse menneskeliv på samvittigheten, og flere skal det bli, med norsk hjelp.
Som uzbek har han spesielt lite til overs for pashtuner, som utgjør flertallet. Med Dostum som øverste sjef og norsk bistand skal slakten av afghanere fortsette.
Det betyr lite i sommer-Norge. Dekningen av en kjip 19 år gammel krig har nådd null for lenge siden. Det er tross alt bare afghanere som blør, og da er det stille i norsk presse.
søk "dostum" i 2020:
NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten: "0 treff"
   
Alt vi får er noen spinkle kommentarer fra UD i ny og ne: (fra april)
"Norge bidrar til et bedre styresett"
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/ud/dialog_stortinget/stortinget_sva2020/svar_agakhan/id2698414/
   
Med Dostum på laget blir den uttalelsen en fullkommen moralsk fallitterklæring.
God sommer
submitted by guilelessgull to undeletenorge [link] [comments]


2020.06.03 18:23 ionux yahoo mail is norwegian even if set in english ?

tried english canadian / USA /UK , it just keeps inkborg = inbox etc
all norwegian for no reason

any help on how to truly make it english like it was ?
im not from norway and ive delete cookies etc

idk why its bugged

and why is reddit also in norwegian

"du gjør det der for ofte. prøv igjen om 6 minutter."
also inbox ljust like yahoo mail

submitted by ionux to answers [link] [comments]